Електрически табла

Не е избран галерия или галерията е била изтрита.

Ел.таблата и металните шкафове за ел.табла, произвеждани от фирмата,отговарят на БДС EN 60439-1 . Изпълнени са в стоманено-ламаринени шкафове с висока степен на защита до IP65. Боядисани с полиестерна прахова боя в светло сив цвят RAL-7035.

Видове:

 • електромерни ел.табла – ТЕМЗ,ТЕМО,ГЕТ
 • разпределителни ел.табла – главни разпределителни за обществени, жилищни и административни сгради; крайни разпределителни за магазини, апартаменти, офиси и др.
 • ел. табла за автоматизация – КИП и А,Т – АВР
 • ел.табла за сградна автоматизация
 • ел.табла за трафопостове-ГТТ,РТ,ГТРТ
 • комплектни кондензаторни устройства-ККУ
 • разпределителни касети НН
 • ел.табла за командни пултове за управление
 • нестандартни ел.табла по проект на клиента
 • метални шкафове за ел.табла
 • оптични шкафове
 • други

Видове метални шкафове

Електромерни

Електромерни ел.табла – произвеждат се съобразно изискванията на съответното електроразпределително дружество и изискванията на клиента.Те са предназначени за разпределение, управление и защита на електрическите съоръжения и измерване на консумираната ел.енергия от потребителите.С възможност са за монтаж на стълб,стена,фундамент или стоящи;също и на открито и на закрито. Ел.табла се изпълняват в единичен шкаф или комбинация от модулни шкафове с отделни врати и заключване. Вратите са двойни – външна (плътна) и вътрешна(с прозорчета),като вътрешната е с възможност за заключване само от представителите на електроразпределителните дружества.

Разпределителни

Разпределителни ел.табла – предназначени са за свързване на електрическите уредби и съоръжения на потребителите на електрическа енергия с разпределителната мрежа НН и защитата им от пренапрежение и претоварване. Произвеждат се съобразно нуждите и изискванията на клиента. С възможност са за монтаж на стълб,стена,фундамент или стоящи;също и на открито и на закрито.

Други