Услуги

В дейността ни своето място намират и услугите, които предоставяме на клиенти: прахово боядисване, извършване на услуги със заваръчна техника, изработване на изделия от листов, прътов и тръбен материал.