Проекти

Документи по процедура „Избор с публична покана”

logos

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определянена изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва:

  • Обособена позиция 1. Автоматична портална машина за разкрояване на метални листа – 1бр.
  • Обособена позиция 2. CNC хидравлична абкантпреса – 1бр.

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.

АГАТ-56 ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

logos
АГАТ-56 ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0232-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност в АГАТ-56 ЕООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на АГАТ-56 ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.

Обща стойност: 562 400,00лв., от които 332 460,51 лв. европейско и 58 669,49лв.  национално съфинансиране.

Проектът стартира на 21.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *